6 - 15 lipca 2018

Piotr Czech

kurator wystawy "Cross the b/order"

Absolwent PWSSP Poznań (obecnie UAP). Doktorat na wydziale Komunikacji Multimedialnej w zakresie grafiki (Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 1993 roku wykładowca w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi dyplomującą Pracownię 201 (www.pracownia201.pl) w zakresie plakatu i ilustracji, projektowania graficznego, projektowania typografii, znaku i identyfikacji wizualnej. Jest promotorem nagradzanych dyplomów z zakresu projektowania graficznego. Na co dzień ilustrator realizujący niewielkie, precyzyjne i pełne szczegółów czarno-białe rysunki, w których kreuje małe światy. Projektuje także publikacje i katalogi. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych. Jako drugi kurator współorganizował wystawę Cross the b/order w roku 2017.

www.piotrczech.pl