6 - 15 lipca 2018

Organizator

Patroni medialni

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy wydarzenia Design językiem Biznesu

Partnerzy wystawy Empatia, teraz!

Partner wystawy Overload / Przeciążenie