6 - 15 lipca 2018

Maja Dziubek

autorka projektu prezentowanego na wystawie "Dyplomy ASP w Gdańsku: Architektura i Wzornictwo 2017/2018"

Absolwentka Wzornictwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projektowanie daje jej możliwość ciągłego rozwoju. Ceni sobie prostotę, wyznając zasadę, że „mniej znaczy więcej”. Jej główne zainteresowania to komunikacja wizualna, ergonomia oraz introligatorstwo. Hobbystycznie zajmuje się kaligrafią i brush letteringiem.