6 - 15 lipca 2018

Henryk Stawicki

rada programowa GDD, koordynator Design językiem Biznesu

Henryk Stawicki, jako jednocześnie strateg i projektant, oferuje unikalny punkt widzenia pozwalający tworzyć mierzalne, nowatorskie scenariusze rozwoju dla biznesu i organizacji pozarządowych. Pomaga tworzyć strategie brandów, usług i produktów w oparciu o design. Jest członkiem rady programowej Gdynia Design Days, współzałożycielem CODEC Network - sieci projektantów strategicznych, a także członkiem Service Design Polska, Klientocentryczni i Fundacji Cohabitat. Pracując w interdyscyplinarnych zespołach dostarcza multikulturową perspektywę dzięki kilkunastoletniej pracy w Polsce, USA i Anglii. Humano-centryczne doświadczenie w projektowaniu scenariuszy strategicznych zdobył m.in. w Nowym Jorku podczas pracy w agencji Replay Creative oraz w zespole MS Strategic Design & Management w Parsons School of Design. Tam też również ukończył drugie studia magisterskie w ramach programu współtworzonego z IDEO - wiodącą firmą doradczą odpowiedzialną za sukces podejścia Design Thinking w biznesie.