6 - 15 lipca 2018

Anna Miazga

prelegentka "10 rzeczy, które musisz wiedzieć o modzie"

Koordynatorka ds. CSR w firmie LPP, odpowiedzialna za wdrożenie i realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy. Inicjuje i koordynuje projekty z zakresu: kontroli łańcucha dostaw, projektowania ubioru, odpowiedzialnej sprzedaży czy etyki. Współpracowała przy projektach inwestycyjnych z branżą energetyczną oraz logistyczną. Prawniczka, specjalizująca się w ochronie środowiska i prawach człowieka.