6 - 15 lipca 2018

ZetPety | Natalia Siódmak i Marcin Ryczkowski

prowadzący warsztaty "Nadruki o zabarwieniu emocjonalnym"

Grupa kreatywnie przetwarzająca surowce wtórne. Od sześciu lat prowadzą warsztaty twórczego recyklingu w instytucjach kultury i na festiwalach dizajnu. Ważniejsze wystawy i realizacje warsztatowe: „Przepis na mały dizajn” BWA Dizajn Wrocław 2013, „Kartonowe” ŁDF 2014; „Tajsa” BWA Tarnów 2014; „Camera Obscura” Galeria Arsenał Białystok 2016; „Na nowo śmieci” Galeria Arsenał Poznań 2018; „Lekcja dizajnu” BWA Tarnów 2018 i wiele innych.