6 - 15 lipca 2018

School of Form | Graduation 4.

Data

6 - 15 lipca, 10:00 - 20:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III

Podczas Gdynia Design Days 2018 zaprezentowana zostanie wystawa projektów dyplomowych tegorocznych absolwentów School of Form.

Do udziału w wystawie wybranych zostało 16 projektów, pokazujących zarówno poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak i nawiązania do rzemiosła poprzez zastosowanie tradycyjnych narzędzi, materiałów i technik wytwarzania. Cechą wspólną pokazywanych prac jest humanistyczne podejście do design, czyli wstawianie człowieka w centrum procesu projektowego.

organizator

School of Form, katedra projektowania Uniwersytetu SWPS oferuje 4-letnie studia, po których ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Specjalności communication design i domestic design prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, fashion design w trybie stacjonarnym, natomiast industrial design w trybie stacjonarnym, w języku polskim i angielskim. Nad unikalnym programem nauczania, który łączy w sobie elementy edukacji projektowej i humanistycznej pracował zespól ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, wieloletniej szefowej Design Academy Eindhoven, mentorki School of Form. Tak przygotowany program studiów z zakresu wzornictwa otrzymał najwyższą punktację w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane. W roku akademickim 2018/19 w School of Form uruchomione zostaną nowe studia inżynierskie na kierunku architektura. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Studenci architektury otrzymają 50% zniżki w czesnym przez cały okres studiów.