6 - 15 lipca 2018

Poznaj laureatów konkursu na najlepsze dyplomy ASP Gdańsk

Podczas tegorocznego wernisażu GDD już po raz 6. przyznano nagrody za najlepsze projekty dyplomowe zrealizowane na wydziale Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk.

Jury w składzie: 

  • dr hab. Beata Szymańska — ASP Gdańsk;
  • prof. Sławomir Fijałkowski — ASP Gdańsk; 
  • Paulina Ryń — grupa projektowa Razy2;
  • Paulina Kisiel — kierownik festiwalu GDD, 
  • Kaja Długosz — promocja i organizacja wydarzeń GDD 

przyznało 2 nagrody GRAND PRIX w kategoriach Wzornictwo i Architektura oraz po 4 wyróżnienia w każdej kategorii. Laureaci nagrody głównej odwiedzą Eindhoven podczas Dutch Design Week oraz będą mieli okazję zaprezentować swoje projekty w magazynie ELLE Decoration. 

Poznajcie zwycięzców!

WZORNICTWO

GRAND PRIX

Gwóźdz rozporowy — reinterpretacja znanego systemu mocowania | dyplom magisterski | Pracownia Designu Eksperymentalnego
 
autor: Adam Zawiślak
promotor: prof. Sławomir Fijałkowski
współpraca: dr Marta Flisykowska
 
uzasadnienie:
W erze powszechnej cyfryzacji i galopującego rozwoju technologii żyjemy w przekonaniu, że wszystko w świecie materialnym zostało już wymyślone, a techniki analogowe udało nam się doprowadzić do perfekcji. Projekt Adama Zawiślaka pokazuje, że jesteśmy w błędzie. Gwóźdź rozporowy to funkcjonalna innowacja w sposobie mocowania, czyli najbardziej podstawowego działania w zakresie budownictwa i konstrukcji. Proces projektowy przeprowadzony w ramach dyplomu doprowadził do stworzenia rozwiązania gotowego do natychmiastowego wdrożenia. Na dodatkową pochwałę zasługuje szeroko zakrojony zakres badań i testów poprzedzających opracowanie finalnej wersji gwoździa.
 
WYRÓŻNIENIA
 
Doświadczenie w metodyce projektowej. Studium efektywności sensorycznej | dyplom magisterski | Pracownia Designu Eksperymentalnego 
autor: Jarosław Hamryszczak
promotor: prof. Sławomir Fijałkowski
współpraca: dr Marta Flisykowska
 
uzasadnienie:
Projekt autorstwa Jarosława Hamryszczaka jest nietypowy. Autor zwraca w nim uwagę na zaniedbywaną przez współczesne wzornictwo konieczność uwzględniania roli wszystkich zmysłów w odbiorze przedmiotów codziennego użytku. Skupieni na funkcjonalności i wizualności projektanci nie koncentrują swojej uwagi na pozostałych receptorach, których wrażliwość na bodźce stopniowo zanika. Wykorzystując fizyczne prawo Webera-Fechnera, liczne obserwacje z obszaru psychofizyki, fizjologii i marketingu, a także na podstawie przeprowadzonej serii tzw. „ślepych testów” autor zaproponował ideę wzornika. Prototyp - mający na celu określanie wrażliwości taktylnej odbiorców - został wykonany z czterech popularnych materiałów z rosnącą gradacją struktur odbieranych haptycznie. Intencją przyjętej metodyki jest stopniowa rozbudowa próbnika, tak aby z czasem mógł stanowić wsparcie w zakresie projektowania multisensorycznego.
-
 
Optybot — zabawka do nauki podstaw teorii żeglarstwa, wykorzystująca podstawy programowania | dyplom licencjacki  
Pracownia Projektowania Architektury Okrętów
autor: Patrycja Walaszek
promotorzy: dr Paweł Gełesz
współpraca: mgr Krzysztof Bochra
 
uzasadnienie:
Dobrze przemyślane narzędzie do nauki, dostosowane do potrzeb odbiorcy. Autorce trafnie udało się wypełnić lukę między teoretycznym kursem a praktyką na wodzie. Dodatkową wartością projektu jest umiejętne wykorzystanie robotyki oraz kodowania a także możliwości personalizacji zabawy za pomocą żagla. Detal użycia materiału żaglowego jako planszy podnosi jakość oraz nadaje dodatkowego znaczenia grze. 
-
 
Lampa do pracy z wykorzystaniem technologii OLED | dyplom licencjacki | Pracownia Projektowania Produktu
autor: Daria Piech
promotorzy: prof. Jarosław Szymański
współpraca: mgr Jacek Ryń
 
uzasadnienie:
Rzadko się zdarza, aby opracowanie licencjackie cechowało się tak dojrzałą interpretacją projektową. Prototyp lampy biurowej jest kompletnym projektem produktu możliwym do jego wdrożenia. Minimalistyczna i skoncentrowana na parametrach użytkowych forma obiektu wraz z zastosowaniem nowoczesnej technologii OLED dyskretnie wpisuje się we współczesną stylistykę wnętrz, a innowacyjny system regulacji konstrukcji wprowadza autorski charakter i akcent oryginalności. Staranne opracowanie projektu, zawierające prototyp, wizualizacje możliwych wariantów oraz profesjonalną dokumentację techniczną wraz ze schematem złożeniowym pozwalają docenić profesjonalizm autorki. Dodatkowym argumentem, przesądzającym o wyróżnieniu projektu nagrodą jurorów jest najwyższa jakość wykonawcza i wizualna.
-
 
Walizka pilota liniowego | dyplom licencjacki | Pracownia Projektowania Produktu
 
autor: Paula Klein
promotor:  prof. Jarosław Szymański
współpraca:  mgr Jacek Ryń
 
Projekt odpowiada na specyficzne potrzeby pilota liniowego, dla którego walizka podręczna jest jednym z ważniejszych narzędzi pracy. Projektantka zaproponowała niespotykane dotąd rozwiązanie. Dzieli walizkę na część aktówkową do codziennej pracy w kabinie pilota oraz podróżną, na rzeczy osobiste. Jest to projekt dogłębnie przeanalizowany i przedstawiony w sposób precyzyjny. Na uwagę zasługuje szczegółowość rozwiązania projektu, ilość opracowanych detali oraz sposób prezentacji pracy.

ARCHITEKTURA

GRAND PRIX

W  Gdyni nie pada. Architektura emocji | dyplom magisterski | II Pracowania Projektowania Architektury Wnętrz
autor: Zuzanna Stefanowicz
promotor: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
współpraca:  mgr Daria Bolewicka

Projekt stworzony w budynku dawnego ośrodka wczasowo wypoczynkowego Zdrowie w Gdyni Orłowie próbuje wskazać zależności, pomiędzy architekturą, a ludzkimi emocjami. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która wejdzie z człowiekiem w relacje i spowoduje emocjonalną reakcję. Emocjonalna złożoność była już tematem rozważań surrealistów, którzy próbowali wyrażać wizualnie percepcję wewnętrzną. Projekt jest próbą zobrazowania ludzkich stanów emocjonalnych za pomocą środków architektonicznych. Praca przemyca w subtelny sposób twórczość Władysława Strzemińskiego, który zwrócił uwagę na indywidualizm i złożoność naszej percepcji analizując zmysł wzroku. Architektura jednak może być postrzegana nie tylko wizualnie, a multisensorycznie, o czym zapominamy w dobie dzisiejszej wirtualizacji życia i świata, odbieranego przez szklane ekrany monitorów. Rzeczywistość pędzących obrazów oddziałuje na emocjonalne cykle które przeżywamy. Pozytywne i negatywne emocje są nieodłączną częścią naszego życia, a ich zmienność i cykliczność łączy nas z wielkim cyklem natury, w którym przemijanie i odrodzenie to współistniejąca jedność.
 
WYRÓŻNIENIA
 
Poza sezonem. Przestrzeń zaprojektowana z myślą o mieszkańcach Sopotu | dyplom magisterski
autor: Zuzanna Kubicz
promotor: Dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
współpraca:  mgr Daria Bolewicka

Projektowanie wnętrz bywa dziedziną sztuk użytkowych o silnie usługowym charakterze, o istocie której w praktyce często przesądzają funkcjonalne, bądź inwestycyjne wymogi. Tym bardziej interesujące wydają się pozbawione tego rodzaju kompromisów studyjne projekty wnętrz, w których dominuje oryginalna interpretacja autora, wykraczająca poza utylitarną konieczność. Rozwiązanie dedykowane mieszkańcom Sopotu (ciężko doświadczonych sezonem turystycznym) jest integracyjną, pełną empatii interwencją projektową, uwzględniającą potrzeby lokalnych wspólnot i społeczności. Zauważony i wyróżniony przez jurorów projekt Zuzanny Kubicz stanowi również intrygującą impresję kolorystyczną, która wyjątkowo umiejętnie buduje klimat wnętrza publicznego, akcentując jego wyjątkowy charakter.
-
 
Miejsce muzycznych spotkań — Neo Soul Radio | dyplom licencjacki | I Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz
autor: Dominik Tyburski
promotor: dr hab. Beata Szymańska prof. ASP,
współpraca: mgr inż. arch. Paweł Czarzasty
 
uzasadnienie:
Charakter przestrzeni konsekwentnie budowany jest na interpretacji muzyki Neo Soul. Projekt wyróżnia się spójnością przełożenia idei na rozwiązania funkcjonalne i aranżacyjne kawiarni. Czytelna koncepcja została dopracowana w najdrobniejszych detalach, autorskich meblach, czy wykończalniach mających jednoznaczne skojarzenia z dżwiękiem. Rytmiczne pasy, nadają niewątpliwej dynamiki jednocześnie podkreślając wrażenie przestronności.
-
 
W kontekście Morza Bałtyckiego. Odnowa wnętrz Dworca Żeglugi Gdańskiej w Gdyni | dyplom magisterski | II Pracowania Projektowania Architektury Wnętrz
autor: Maria Głowińska
promotor: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz
współpraca:  mgr Daria Bolewicka

uzasadnienie:
Projekt Marii Głowińskiej to wzorcowy przykład odnowy architektury z poszanowaniem jej tożsamości. Zaproponowane zmiany obejmują zarówno tkankę architektoniczną, jak i program funkcjonalny. Na uznanie zasługuje estetyczna spójność projektu utrzymana w duchu minimalizmu oraz wysoka jakość zaprezentowanych wizualizacji. Nie ma wątpliwości, że koncepcja ta jest spełnieniem marzeń każdego miłośnika gdyńskiej architektury.
-
 
Koncepcja rewaloryzacji przestrzeni zespołu mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza w Pelplinie | dyplom licencjacki | 
Podstawy Wystawiennictwa i Scenografii Plenerowej
autor: Julia Podsiadło
promotor:  dr hab. Jan Sikora
 
Projekt wpisuje się w nurt kreowania przestrzeni poprzez transformację zaniedbanych, niewykorzystanych miejsc, nadając im nową jakość, charakter i funkcję miastotwórczą. Autorka z wyczuciem przedstawiła interakcję z tkanką zabytkową, relację wnętrza z zewnętrzem jak i zmierzyła się z trudnym funkcjonalnie miejscem. Dzięki trafnemu wykorzystaniu zadaszenia projektantka stworzyła przestrzeń, która ma szansę stać się znaczącym punktem na mapie miasta.
 
 
Gratulujemy!