6 - 15 lipca 2018

Patrycja Walaszek

autorka projektu prezentowanego na wystawie "Dyplomy ASP w Gdańsku: Architektura i Wzornictwo 2017/2018"

Ukończyła studia pierwszego stopnia na Wydziale Architektury i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego wzornictwa PROCES. Za rok 2016/2017 ze średnią ocen 5.2 uzyskała stypendium prezydenta miasta Gdańska oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów. Inicjatorka i główna organizatorka akcji „Podaruj misia” i „Do poduszki” dla niepełnosprawnych dzieci z Domu im. J. Korczaka. Prowadzi warsztaty dla dzieci oraz bierze aktywny udział w życiu uczelni, jak również nawiązuje współpracę z innymi placówkami.