6 - 15 lipca 2018

oprowadzanie kuratorskie | Innowacje na ludzką miarę

Data

10 lipca, 15:00 - 16:00

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV
miejsce na mapie: 29

Oprowadzanie kuratorskie zaprezentuje innowacyjne projekty i działania prospołeczne realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

Twórcy prezentowanych na wystawie projektów precyzyjnie wskazali problemy, luki i błędy w systemie, skutkujące zakłóceniem zrównoważonego rozwoju, niezaspokojonymi potrzebami, brakiem poczucia bezpieczeństwa i sensu wśród uczestników przestrzeni społecznej. W trakcie procesów inkubacji autorzy innowacji przeprowadzili analizy zidentyfikowanych problemów, opracowali prototypy i przetestowali projekty innowacji społecznych. Podejmując nowatorskie działania w poszukiwaniu skutecznych i niestandardowych rozwiązań, znaleźli innowacyjne odpowiedzi na ograniczenia dostępności przestrzeni publicznej, brak narzędzi dydaktyczno-motywacyjnych i poprawiających kondycję pamięci, wykluczenie towarzyskie, a także brak zrozumienia i akceptacji dla inności.

organizator

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) – samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. To również idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.

Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej.

Powiązane wydarzenia: