6 - 15 lipca 2018

Michael Thomson

prelegent Design językiem Biznesu

Michael Thomson jako niezależny strateg i facylitator w procesie projektowania, pomaga zespołom, przedsiębiorstwom i organizacjom z całego świata opracowywać strategie i wizje rozwoju. Jako Prezes Biura Europejskich Organizacji Designu (Bureau of European Design Association), był inicjatorem i liderem lobbingu na rzecz ujęcia designu w Strategii Innowacji w 2010 przez Komisję Europejską, a także autorem raportu ‚Design for Growth and Prosperity”. Jako członek World Design Organisation, był autorem koncepcji konferencji „Shaping the Global Design Agenda”, której celem było podjęcie dyskusji na temat roli designu w kształtowaniu wzrostu ekonomicznego i kulturowego na poziomie krajowym - odbyła się w Turynie, światowej stolicy designu w 2008 roku. W 2013 roku, jako pierwszy został ogłoszony Japan Design Ambassador poprzez Japan Institute for Design Promotion, w 2014 roku został ogłoszony honorowym wykładowcą Uniwersytetu w Aalto. Niedawno, Uniwersytet w Bright docenił dokonania Michaela przyznając mu honorowy tytuł doktora.