6 - 15 lipca 2018

Młodzi innowatorzy i innowatorki I

Data

9 lipca, 10:00 - 12:00

c:

13 miejsc
Konieczne zapisy!

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV
miejsce na mapie: 29

Podczas warsztatów dzieci zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed innowatorami społecznymi.

Dwugodzinne warsztaty twórcze, wykorzystujące metodykę Design Thinking, odkryją u dzieci  kreatywny potencjał, dzięki czemu samodzielnie zaprojektują rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami: meble i gry dostępne dla wszystkich. Prototypy stworzone przez uczestników trafią na wystawę, na której prezentowane będą prace dorosłych projektantów z Inkubatora Innowacji Społecznych, odpowiadające na te same wyzwania. Czyje pomysły okażą się bardziej przełomowe?

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku 5-6 lat

Warsztaty dostępne również w przedziale wiekowym 7-9 oraz 10-12 lat.

Warsztat przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W przypadku chęci wzięcia udziału w wydarzeniu prosimy o wcześniejszy kontakt w celu podania typu niepełnosprawności.

 

organizator

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) – samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. To również idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.

Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej.

Prowadzący:

  • Agnieszka Kaim – animatorka społeczno-kulturalna, edukatorka, moderatorka Design Thinking. W ciągu ostatnich 10 lat współpracowała jako trenerka, organizatorka wydarzeń i koordynatorka projektów z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za stworzenie i realizację strategii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji. Autorka „Muzeum. Udostępnij!” – programu edukacji medialnej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Obecnie w Laboratorium Innowacji Społecznych koordynuje pracę nad modelem sieci domów sąsiedzkich. Urszula Kokoszka – historyczka sztuki i kulturoznawczyni, instruktorka teatralna, animatorka kulturalna. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci oraz projektów muzycznych. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych dla najmłodszych zdobywa od ponad 10 lat. W Laboratorium Innowacji Społecznych koordynuje działanie Przystani Lipowa 15.

    pełne bio