6 - 15 lipca 2018

Kreatywne sposoby zagospodarowania wody w mieście

Data

12 lipca, 17:00 - 18:30

c:

20 miejsc
Konieczne zapisy!

miejsce:

Gdynia Infobox
ul. Świętojańska 30 Gdynia

Woda deszczowa jest spłukiwana z ulic, regulowana betonowymi korytarzami i zamykana w kanałach. Rozbudowa infrastruktury miejskiej o natychmiastowy odpływ wody okazała się być pułapką.

Woda deszczowa jest spłukiwana z ulic, regulowana betonowymi korytarzami i zamykana w kanałach. Rozbudowa infrastruktury miejskiej o natychmiastowy odpływ wody okazała się być pułapką.

Podczas warsztatów, prowadząca przedstawi nowoczesne trendy i materiały wykorzystywane w gospodarowaniu wodą opadową, oraz przykłady realizacji przedsięwzięć tego typu na skalę światową. Uczestnicy zbudują ogród deszczowy z różnorodnych materiałów oraz przeanalizują problemy powstające na drodze ich projektowania.
 
Przez długi czas pomijano istotne znaczenie gromadzenia, wsiąkania oraz odparowywania wody w miejscu opadu na rzecz rozbudowy ośrodków miejskich wraz z jego rosnącymi potrzebami sanitarnymi. Rozbudowy miast polegają między innymi na szczelnej zabudowie i infrastrukturze kanalizacyjnej, nastawionej na jak najszybszy odpływ wody z miasta może nie być najlepszym rozwiązaniem. Dopiero w ostatnim czasie bierze się pod uwagę długotrwałe skutki takich działań i podejmuje kroki regulujące naturalny obieg wody w mieście.

Jedną z prostszych metod są ogrody deszczowe, które każdy może zbudować we własnym zakresie – są to filtry hydrofitowe. Ogród deszczowy sprawia, że woda, zamiast całkowicie spływać do kanalizacji, jest w części wychwytywana i filtrowana.
 
 
 

Prowadzący:

  • Projektant, ogrodnik, edukator ekologiczny i społecznik. Projektuje i realizuje tereny zielone ze szczególnym naciskiem na założenia wspierające bioróżnorodność. Specjalizuje się w przydomowych oczyszczalniach hydrobotanicznych i małej retencji.

    pełne bio