6 - 15 lipca 2018

Kilian Krug

prelegent Design językiem Biznesu

Kilian Krug jest projektantem interakcji i konsultantem User Experience, specjalizującym się w projektowaniu systemów i informacji. Skupia się głównie na badaniu i inicjowaniu zmian poprzez wizualne tłumaczenia, praktyczne badania i konstruktywną kreatywność. Jest członkiem zespołu projektowego Plural współpracującego z klientami z różnych branż i dziedzin.
Jego zainteresowania badawcze obejmują myślenie wizualne oraz pracę z modelami i prototypami. Przywiązuje wielką wagę do metod nauczania, które są niezależne od trendów w zakresie projektowania i technologii. Dąży do rozwijania kompetencji w zakresie interdyscyplinarnej współpracy i projektowania skoncentrowanego na człowieku. Prowadził kursy, wykłady i warsztaty w różnych instytucjach, w tym na University of the Arts w Berlinie, University of Michigan i Central European University Budapest. Był także członkiem jury Nagrody iF Award za interfejsy produktowe.