6 - 15 lipca 2018

spotkanie | Deszczem w rynnę, czyli o ogrodach deszczowych w Gdyni

Data

12 lipca, 12:00 - 17:00

miejsce:

Gdynia Infobox
ul. Świętojańska 30 Gdynia

Nadmiar wody w miastach bywa kłopotliwy. Idealną odpowiedzią na małą retencję wody są ogrody deszczowe – ich idea zostanie przybliżona w oparciu o interaktywny model oraz eksperymentalny ogród deszczowy.

Deszcz to synonim życia – woda, która oczyszcza powietrze i zapewnia życie faunie i florze. Jego ożywcza moc bywa niestety również destruktywna, szczególnie w zabudowanych miastach. Lokalne podtopienia, które pociągają za sobą straty finansowe, są skutkiem ograniczenia zielonych przestrzeni w mieście, które w naturalny sposób absorbują wodę. Ogrody deszczowe to nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, usuwające zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej, zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Ideę ogrodów deszczowych pokażemy na przykładzie ogrodu deszczowego, który pojawił się w maju przy Gdyńskim InfoBoxie.

organizator

Referat Ekorozwoju, Wydział Środowiska, Urząd Miasta Gdyni

  

Prowadzący:

  • CIEE jest jednostką Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, działającą głównie na terenie województwa pomorskiego od 1993 r. Pomaga poznać przyrodę i jej tajemnice, uczy jak ją chronić i żyć w zgodzie z jej naturalnym rytmem. Głównym celem CIEE jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, ukierunkowana na rzecz zrównoważonego rozwoju, adresowana do różnych grup wiekowych – od przedszkolaków po słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. W skład Zespołu wchodzą: Marcin Węsiora, Kamila Kubic, Jowita Kurach.

    pełne bio

  • Projektant, ogrodnik, edukator ekologiczny i społecznik. Projektuje i realizuje tereny zielone ze szczególnym naciskiem na założenia wspierające bioróżnorodność. Specjalizuje się w przydomowych oczyszczalniach hydrobotanicznych i małej retencji.

    pełne bio