6 - 15 lipca 2018

Elżbieta Urbaniak

prelegentka "Kreatywne sposoby zagospodarowania wody w mieście - ogród deszczowy w Gdyni"

Projektant, ogrodnik, edukator ekologiczny i społecznik. Projektuje i realizuje tereny zielone ze szczególnym naciskiem na założenia wspierające bioróżnorodność. Specjalizuje się w przydomowych oczyszczalniach hydrobotanicznych i małej retencji.