6 - 15 lipca 2018

Dziękujemy za rewelacyjną 3. edycję Design językiem Biznesu!

Piątek 13. okazał się owocny dla branży projektowej – rekordowa liczba ponad 300 uczestników wzięła udział w bloku teoretycznym Design językiem Biznesu w ramach GDD2018. Blisko 30 praktyków z całego świata pokazało nam, jak zmagać się z errorami oraz wyciągać wnioski z własnych i cudzych błędów.

Mnóstwo inspiracji i motywacji do działania dostarczyła prelekcja Fernandy Torre, która opowiedziała o projektowaniu wartości w świecie przesyconym produktami. Wojciech  Ławniczak przedstawił możliwości wdrożenia podejścia klientocentrycznego w polskich realiach, a Michael Thomson z Design Connect wyjaśnił rolę designu w myśleniu strategicznym i rozwoju firmy.

Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w sesjach networkingowych i wymienić się doświadczeniami przy stołach tematycznych. Puch nadal nie opadł po widowiskowym wystąpieniu Wojciech Kłapci, który w części poświęconej studiom przypadku pokazał, jak łatwo rozwiązywać złożone problemy.

W sobotę program Design językiem Biznesu kontynuowany był w bloku praktycznym, gdzie znalazły się warsztaty Error Challenge z Zuzanną Skalską, Marie Saasen, Izabelą Bernau-Ławniczak i Kilianem Krugem z International Design Zentrum Berlin.

Dziękujemy koordynatorom Design językiem Biznes,  Henrykowi Stawickiemu i Justynie Turek z agencji strategicznej Change Pilots, za szczególnie udaną edycję. Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy także w stronę wszystkich uczestników – to dzięki wam Gdynia Design Days rozwija się z roku na rok.