6 - 15 lipca 2018

Dobrze zaprojektowane od samego początku

Data

13 lipca, 14:30 -17:30

c:

25 miejsc
Konieczne zapisy!

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek II
miejsce na mapie: 3

Dobrze zaprojektowany proces projektowy minimalizuje stres i maksymalizuje radość ze współpracy.

Supermocą projektantów jest empatia. Czy są jednak równie empatyczni względem swoich klientów, jak w odniesieniu do odbiorców rozwiązań, które projektują? Biznes inwestuje, aby się zmienić. Czy jednak tak samo rozumiemy wzrost i zmianę i to, kiedy jest ona satysfakcjonująca? Biznes pilnie uczy się pracy z projektantami, projektanci z zacięciem uczą się dostarczania rozwiązań, mających realną biznesową wartość. Określenie zakresu, zarządzanie oczekiwaniami, precyzyjne zrozumienie wyzwania projektowego, często cały czas schodzą na dalszy plan w ferworze ustalania terminów, opracowywania planów działania i kompletowania zespołu projektowego. Sprawy nie ułatwia fakt, że często używając tych samych sformułowań z tyłu głowy mamy na myśli inne działania. W trakcie warsztatów zaprojektujemy brief, łączący świat biznesu i projektantów. Krok po kroku, w oparciu o nasze doświadczenia, stworzymy optymalny proces przedprojektowych ustaleń.

3 kluczowe tematy warsztatu:

  • projektowanie procesu
  • dostarczanie wartości biznesowe
  • jak zrozumieć biznes, jak zrozumieć projektantów

* warsztaty w j. polskim

Dowiedz się więcej o Design językiem Biznesu.

Prowadzący:

  • Projektantka usług, moderatorka procesów kreatywnych, analityk biznesowy. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. Z wykorzystaniem podejścia service design projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Prowadzi zajęcia z projektowania usług na studiach podyplomowych na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.

    pełne bio