6 - 15 lipca 2018

Design językiem Biznesu | wydarzenie główne

Data

13 lipca, 10:00 -14:30

c:

400 miejsc
Konieczne zapisy!

miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
hall budynku III

Jak pracować z potencjałem stałej zmiany oraz powiązanymi z nią wyzwaniami i błędami? Jak wybrać to, co da największą wartość dla naszego rynku, firmy, dla nas samych? Jak tworzyć to, czego współczesny człowiek oraz jego otoczenie najbardziej potrzebuje?

Mądre projektowanie upraszcza nasz świat, porządkuje i humanizuje sferę produktów, usług i organizacji. Jak projektować mądrze, by wyjść naprzeciw wyzwaniom stawianym firmom przez rynek, klientów, technologie i wciąż zmieniające się otoczenie? Jak wykorzystać design w myśleniu strategicznym, nie tylko na poziomie produktów, ale także procesów i doświadczeń? Czy projektowanie może okazać się  pomocnym narzędziem w procesie wdrażania innowacji?

M.in. o tym porozmawiamy z praktykami branży podczas tegorocznego Gdynia Design Days w ramach cyklu Design językiem Biznesu. Dwa intensywne dni, podczas których przedstawimy najciekawsze case studies z zakresu zarządzania poprzez design, praktycy z całego świata podzielą się swoim doświadczeniem. Zgodnie z festiwalowym hasłem – Error – nie zabraknie także prezentacji i omówienia błędów, które przyczyniły się do sukcesów, a podczas sesji Error Challenge wyciągniemy praktyczne wnioski, przydatne w rozwoju firmy.

Opracowując program tegorocznej edycji Design językiem Biznesu, zależało nam na stworzeniu kompendium wiedzy dla profesjonalistów pełniących zróżnicowane funkcje w przedsiębiorstwach i firmach projektowych. Naszym celem jest poszerzenie świadomości na temat sposobów, poprzez które design może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej.

Design językiem Biznesu to nie tylko źródło praktycznej wiedzy w obszarze wykorzystania designu w środowisku biznesowym, ale także platforma do networkingu i wymiany doświadczeń dla producentów i architektów zmian:  przedsiębiorców, strategów, managerów i projektantów, odważnie tworzących poza ograniczeniami dzisiejszych rozwiązań. Zawsze stawiając człowieka w centrum uwagi.


koordynatorzy: Henryk Stawicki, Maciej Otrębski i Justyna Turek.

10:00-10:30 rejestracja

10:30-12:00 blok teoretyczny - inspiracyjne prezentacje

                     prezentacja | Design nie jest projektowaniem produktów ani usługi, a wartości. Jak dostarczyć wartość w biznesie nie tworząc nowych produktów? | Fernanda Torre (SE/PT)
                     prezentacja | Polska. Projektuję w Polsce. Wdrażanie podejść klientocentrycznych w polskich realiach | Wojciech Ławniczak (PL) Very Human Services
                     prezentacja | Rola designu w myśleniu strategicznym skierowanym na rozwój – wizje, rozmowy i diagramy dla zmiany | Michael Thomson (UK) Design Connect

12:00-12:30 networking & stoły tematyczne

Stoły tematyczne, to dwie przerwy networkingowe, podczas których zaproszeni eksperci będą prowadzić dyskusje w swoim obszarze wiedzy.Odpowiednio dobrane i przygotowane do idei wydarzenie tematy pozwolą na przedłużenie interakcji pomiędzy uczestnikami oraz specjalistami poza salą konferencyjną. Dzięki temu doświadczeniu, każdy z uczestników, będzie mógł zgłębić dany temat, wymienić myśli i doświadczenia, usłyszeć perspektywę innych i zderzyć ją ze swoją. Dodatkowo, podczas przerw networkingowych, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań głównym prelegentom z bloku praktycznego.

                     stół tematyczny 01 |Food for thought: jedz odpowiedzialnie | Izabela Bernau-Ławniczak (PL) Very Human Services
                     stół tematyczny 02 | Design to takie brzydkie słowo….Jak mówić o designie w biznesie? | Edyta Paul (PL) Concordia Design
                     stół tematyczny 03 | Designed Team - czyli jak zbudować skuteczny zespół | Piotr Grocholiński i Beata Michalska-Dominiak (PL) Klientocentryczni
                     stół tematyczny 04 Kontekst 3.0 | Katarzyna Andrzejczyk-Briks (PL) Concordia Design

12:30-13:45 blok teoretyczny - studium przypadku

                     wykład | Najtrudniej wymyślić młotek! W poszukiwaniu najprostszych rozwiązań złożonych problemów | Wojciech Kłapcia (PL) PAJAK
                     wykład | Zaprogramowana rzeczywistość | Olga Dąbrowska (PL) Estimote
                     wykład | No to hop! Creativity Thinking w biznesie | Sylwia Hull-Wosiek (PL) Concordia Design, Katarzyna Kozłowska-Błoch (PL)Volkswagen
                     wykład | Zacznijmy od nowa | Heike Nehl (DE) Moniteurs 

13:45-14:30 networking & stoły tematyczne

                     stół tematyczny 01 |Jedzenie do przemyślenia: jedz odpowiedzialnie | Izabela Bernau-Ławniczak (PL) Very Human Services 
                     stół tematyczny 02 | Design to takie brzydkie słowo….Jak mówić o designie w biznesie? | Edyta Paul (PL) Concordia Design
                     stół tematyczny 03 | Designed Team - czyli jak zbudować skuteczny zespół |Piotr Grocholiński i Beata Michalska-Dominiak (PL) Klientocentryczni 
                     stół tematyczny 04| Kontekst 3.0 | Katarzyna Andrzejczyk-Briks (PL) Concordia Design

 


                     prezentacja | Design nie jest projektowaniem produktów ani usługi, a wartości. Jak dostarczyć wartość w biznesie nie tworząc nowych produktów? | Fernanda Torre (SE/PT)

W momencie, gdy wszystkie łatwo osiągalne plony innowacji w zakresie technologii zostały już zebrane, mierzymy się z rzeczywistymi trudnościami w świecie innowacji, przede wszystkim ze względu na długofalowy spadek produktywności w zakresie R&D. By utrzymać podobny poziom innowacji co w poprzednich dekadach, firmy zmuszone były znacznie zwiększyć nakłady na badania i rozwój. Rosnące koszty R&D to temat, który warto poruszyć: jak firmy mogą dostarczać wartość swoim klientom jednocześnie nie dodając kolejnych atrybutów swoim produktom? Rozwiązanie tkwi w projektowaniu doświadczeń. Inwestycja w ten obszar projektowania prowadzi do nieograniczonej kreacji wartości oraz daje szansę na premiumizację oferowanych rozwiązań. Co więcej, projektowanie doświadczeń stwarza przestrzeń do empatycznej relacji z klientem, która ma długotrwały efekt. Co więcej takie wartość możemy wytworzyć nie tracąc zasobów na wdrażanie nowych produktów. Unikając przeładowania dodatkowymi użytecznościami i skupiając się na rzeczywistej wartości produktu, czy usługi.

3 kluczowe tematy wystąpienia:

 • innowacja w technologii;
 • projektowanie doświadczeń;
 • strategia;

Tam gdzie technologia może ponieść porażkę, dobrze zaprojektowane doświadczenie może być rozwiązaniem: podczas prezentacji przedstawiona zostanie wartość projektowania niemierzalnych doświadczeń w tworzeniu rzeczywistej wartości produktu, czy usługi.


                     prezentacja | Polska. Projektuję w Polsce. Wdrażanie podejść klientocentrycznych w polskich realiach | Wojciech Ławniczak (PL) Very Human Services

Przekazanie wybranym grupom pracowników firm, organizacji i instytucji w Polsce wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania skoncentrowanego na ludzkich potrzebach, zapoznanie z podejściem i metodami pracy oraz narzędziami, wydaje się teoretycznie proste. Pozornie nieskomplikowane wydaje się także prowadzenie projektów wspólnie z klientami i angażowanie ich w proces oraz rozkręcanie Design Thinking od wewnątrz organizacji. Czasem jednak prosta ścieżka prowadzi na pole minowe najeżone polskimi kontekstami. No i co słyszy się często? Design Thinking to bajka. Nie działa. Error!

Korzystanie z podejścia humanocentrycznego wymaga dużej uwagi i rozumienia kontekstu, zwłaszcza w polskich realiach. Wojtek Ławniczak podzieli się kilkoma refleksjami na temat różnych aspektów rozwijania kultury projektowej w organizacjach różnej wielkości, koncentrując się na wybranych trzech aspektach procesów wdrożeniowych, w których najłatwiej ponieść porażkę.

3 kluczowe tematy wystąpienia:

 • po co Ci to? Czyli podejście strategiczne.
 • Twoi ludzie są ludźmi, czyli kapitał społeczny.
 • burzenie silosów od wewnątrz, czyli zmiana przez design.

Jeżeli projektowanie i wdrażanie w polskiej organizacji ma przynieść zamierzone efekty, konieczne jest zrozumienie i uwzględnienie kontekstu. Jeżeli zignorujesz i zamieciesz pod dywan pozornie błahe rzeczy – polegniesz.


                     prezentacja | Rola designu w myśleniu strategicznym skierowanym na rozwój – wizje, rozmowy i diagramy dla zmiany | Michael Thomson (UK) Design Connect

Wciąż rosnąca złożoność poziomów kreacji i tworzenia wartościowych doświadczeń dla klienta sprawia, że przedsiębiorstwom, czy organizacjom coraz trudniej jest odnieść zrównoważony, długotrwały sukces. Jednocześnie o wiele łatwiej o błędy i potknięcia.

W ogólnym postrzeganiu, proces innowacji związany jest przede wszystkim z samą innowacją w sferze produktu, czy usługi. Jednak by pozostać organizacją zdolną do ciągłej innowacji należy skupić wysiłki związane z projektowaniem i wdrażaniem innowacji także w obszarze kultury wewnętrznej organizacji, w której to poprawa ma miejsce.

3 kluczowe tematy wystąpienia:

 • myślenie strategiczne oparte o design;
 • holistyczna innowacja w organizacjach;
 • innowacja w kulturze organizacji;

Słuchacze będą mieć szansę na refleksję nad własnym procesem projektowania czy innowacji, a także poznają pięć pozornie prostych diagramów, pomocnych w procesie realizacji własnych strategicznych założeń.


                     stół tematyczny 01 |Food for thought: jedz odpowiedzialnie | Izabela Bernau-Ławniczak (PL) Very Human Services

Zwykłej czynności zaspokojenia głodu przypisaliśmy w ostatniej dekadzie tak wiele ról, że dziś coraz trudniej się w tym połapać. Z jednej strony przez to co jemydefiniujemy nasz indywidualizm, naszą kulturę i poziom świadomości. Z drugiej strony traktujemy dobre jedzenie jak lek na zbolałą duszę, czasem jak substytut seksu. Jedzenie skutecznie pozwala oddzielić nas od innych. Biednych od bogatych, młodych od starych, wykształconych od niewykształconych a koszernych od halal. Czy my się w tym wszystkich trochę nie pogubiliśmy? Czy to co ląduje na talerzu jest nadal naszym wolnym wyborem? Zapraszam do stołu.

3 kluczowe tematy stołu tematycznego:

 • pycha! (nas zżera) czyli magia superfoods;
 • daleko od eko;
 • co jest gorsze: śmieciowe jedzenie czy jedzenie w śmieciach?

                     stół tematyczny 02 | Design to takie brzydkie słowo….Jak mówić o designie w biznesie? | Edyta Paul (PL) Concordia Design

Przychodzi projektant do biznesu. I czasem wydaje się, że spotykają się ludzie z zupełnie różnych planet. Ci, którzy rozumieją design doskonale, czasem niezbyt doskonale są rozumiani. Wiele świetnych projektów nigdy nie zostanie wdrożonych, tylko dlatego, że projektant nie potrafił o nich opowiedzieć językiem biznesu. Wiele projektów wewnątrz firm zostanie pochowanych z nagrobkiem „nikt tego nie chce”, bo pomysłodawcy nie potrafili „sprzedać” swojej idei w czasie prezentacji osobom decyzyjnym. Zanim biznes i design wspólnie dotrą do momentu „aha, to świetne i do tego rozwiązuje wszystkie nasze problemy” – często mówią innymi językami…Jakie błędy najczęściej popełniamy, rozmawiając z biznesem o designie? Jak topimy swoje najlepsze pomysły, nie umiejąc o nich mówić decydentom? Dlaczego zrozumiałe, efektywne (i czasem efektowne) mówienie o projekcie jest niezbędnym elementem Creative Thinking? O tym opowie Edyta Paul.


                     stół tematyczny 03 | Designed Team - czyli jak zbudować skuteczny zespół | Piotr Grocholiński i Beata Michalska-Dominiak (PL) Klientocentryczni

Większość produktów i usług jest zaprojektowana przez kogoś i dla kogoś. W biznesie przekładamy tę wiedzę na procesy zespołowe wykorzystując potencjał tkwiący w 3 umiejętnościach Design Thinking:

 • stosując proces projektowy, myślenie koncepcyjne i strategiczne w celu syntezy oraz wizualizowania przyszłości
 • stosując techniki i narzędzi facylitacji procesów, aby poszerzać perspektywę;
 • angażując się we wspólne doświadczanie i projektowanie.

Takie procesy wymagają zarządzania i prowadzenia skutecznych zespołów, które często zmuszone są działać poza swoją strefa komfortu. Wszystko po to, aby korzystać z różnorodnych doświadczeń, spojrzeć na problem z różnych punktów widzenia, samodzielnego doświadczyć oraz wyciągnąć wnioski.


                     stół tematyczny 04Kontekst 3.0 | Katarzyna Andrzejczyk-Briks (PL) Concordia Design

Tempo i ilość zmian jakie dzieją się wokół wywołuje stres, dezorientację i niepokój. Żyjemy w rzeczywistości, której nie rozumiemy. To moment, w którym na ekranie pojawia się słowo: error. Błąd to informacja, że coś nie działa jak powinno. Zanim zaprojektujemy nowe produkty, usługi, eventy i doświadczenia, musimy uchwycić sens i dynamikę zmian. Badanie kontekstu to jeden z etapów Creativity Thinking, autorskiej metody pracy Concordia Design. To kontekst rzeczywistości kształtuje design i biznes. Stworzymy mapę zmieniających się potrzeb i zachowań ludzi, uchwycimy powiązania pomiędzy pozornie niezależnymi zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, technologicznymi, czy obyczajowymi. I zastanowimy się, jak można je wykorzystać. Mapa kontekstu – trendy i design, potrzeby, strategia działania. Zobacz, zrozum, wykorzystaj potencjał zmian.


                     wykład | Najtrudniej wymyślić młotek! W poszukiwaniu najprostszych rozwiązań złożonych problemów | Wojciech Kłapcia (PL) PAJAK

Wojciech Kłapcia pokaże, z czym wiąże się bycie projektantem i technologiem w niszowej branży. Gdzie wyjście poza strefę komfortu nierzadko równoznaczne jest z permanentnym byciem w potencjalnym niebezpieczeństwie. Tam gdzie nie ma podręczników, a utarte ścieżki prowadzą na manowce i powodują stagnację rozwoju. Tu Error staje się napędem i motywacją do rewolucji we wzornictwie oraz technologii. Samo zaś znalezienie ewentualnych błędów staje się większym wyzwaniem niż pierwotny projekt.

Innowacja jest tu realnym zapotrzebowaniem, nie zaś jak to często bywa jedynie marketingowym sloganem. Dociekliwość i pasja staje się niezbędna by rozwiązać narastające problemy, które pojawiają się w każdym kolejnym projekcie, a wynikająz praw fizyki. Wojciech Kłapcia opowie o stresie i satysfakcji związanej testami produktów w ekstremalnych warunkach, gdzie error decyduje o sukcesie lub porażce wyprawy.

3 kluczowe tematy wystąpienia:

 • Aerosize w pogoni za funkcjonalną prostotą;
 • Andrzej Bargiel design poza granicą bezpieczeństwa;
 • jak niechcący stworzyć produkt nagradzany (na przykładzie plecaka XC3);

Podczas prelekcji poznamy tajniki procesu projektowego firm tworzących funkcjonalność poza granicami bezpieczeństwa. Jak projektuje się przedmioty, które w ekstremalnych warunkach mogą zadecydować o życiu i śmierci ich użytkowników.


                     wykład | Zaprogramowana rzeczywistość | Estimote (PL)

Biznes napędzany przez innowację żyje w doktrynie porażki - tutaj tytułowego erroru. Oparty na designie i technologii współtworzy produkty, często wyprzedzające świadomą i zdefiniowaną potrzebę użytkowników. Produkty te wymagają strategii, gdzie świadomie podejmuje się ryzyko i popełniania błędy. Są one zaprogramowane by upadać szybko i jeszcze szybciej powstawać, a to w wszystko w rytmie starannie zaplanowanego procesu. To właśnie iteracyjność jest jednym z kluczy do sukcesu większości innowacyjnych firm. Startupy, które dzięki jeszcze miękkiej, nie skostniałej strukturze mogą z pozwolić sobie na dynamiczne zmiany i redefiniować swoją strategię ad hoc. Design jako definicja kreatywności jest paliwem zmian, które daje możliwość rozwoju i dynamicznego programowania rzeczywistości.


                     wykład | No to hop! Creativity Thinking w biznesie | Sylwia Hull-Wosiek (PL) Concordia Design, Katarzyna Kozłowska-Błoch (PL)Volkswagen

Creativity Thinking to nowa metodą projektowania, koncentrującą się nie tylko na potrzebach końcowych odbiorców, ale też na motywacji i zaangażowaniu samego zespołu projektowego. Efektem projektowania zostaje więc nie tylko konkretny, gotowy do wdrożenia pomysł, ale przede wszystkim twórczo uczestniczący w procesie zespół, przygotowany do podjęcia odpowiedzialności za zmianę i jej utrzymanie. Esencją procesu jest doświadczanie – wglądu we własne umiejętności, pełnionej roli zespołowej, współprojektowania, a także wypracowanej i wprowadzonej zmiany. Wszystko to w oparciu o skoki kreatywne, a także analizę możliwości wdrożenia pomysłu. Podczas wykładu przybliżymy założenia i poszczególne etapy metody Creativity Thinking a wraz z firmą Volkswagen przedstawimy realne efekty jej zastosowania w biznesie.

3 kluczowe tematy wystąpienia:

 • doświadczanie;
 • projektowanie zmian;
 • kreatywność w biznesie;

Uczestnictwo w prelekcji pozwoli na zmianę myślenia o projektowaniu i kreatywności, kierując uwagę na: ludzi wypracowujących rozwiązania, ich doświadczanie procesu oraz samo utrwalanie zaproponowanych zmian. Uzupełnieniem wykładu będzie warsztat


                     wykład | Zacznijmy od nowa | Heike Nehl (DE) Moniteurs 

Po raz pierwszy, w dobie Internetu, nastąpiło przesunięcie epicentrum gwałtownych zmian na rynku globalnym. Do niedawna to duże, dojrzałe firmy były zagrożone przez nowe startup’y i cyfrowych rywali dynamicznie zmieniających rynek. Aktualnie jednak wkraczamy w nową erę definiowaną przez zasiedziałych zakłucaczy. To firmy z długą przeszłością, które zbudowały przewagę konkurencyjną trudną do skopiowania. Dlatego w Aperto / IBM iX w Berlinie pracuje w samoorganizujących się, zwinnych zespołach (agile) z nowym modelem przywództwa. Zaufanie i kultura otwartego feedback'u odgrywają bardzo ważną rolę w codziennej pracy. To wszystko wpływa na wszystkie rodzaje współpracy, w tym podejście do pracy, zwyczaje oraz rolę design’u w organizacji.


                     stół tematyczny 01 |Jedzenie do przemyślenia: jedz odpowiedzialnie | Izabela Bernau-Ławniczak (PL) Very Human Services 
                     stół tematyczny 02 | Design to takie brzydkie słowo….Jak mówić o designie w biznesie? | Edyta Paul (PL) Concordia Design
                     stół tematyczny 03 | Designed Team - czyli jak zbudować skuteczny zespół |Piotr Grocholiński i Beata Michalska-Dominiak (PL) Klientocentryczni 
                     stół tematyczny 04| Kontekst 3.0 | Katarzyna Andrzejczyk-Briks (PL) Concordia Design

*wszystkie wykłady w bloku teoretycznym tłumaczone symultaniczne

Dowiedz się więcej o Design językiem Biznesu.

partner

             

Prowadzący:

 • Scott Krenitski i Alice Krenitski są współzałożycielami Place Makes, publikacji, która bada połączenia kreatywności, współpracy i tworzenia miejsc. Alice pracowała jako konsultant ds. Projektowania strategicznego w projektach takich jak Globant i Catapult oraz jako wykładowca w Parsons School of Design. Posiada tytuł magistra projektowania strategicznego w Parsons oraz licencjat na Vanderbilt University. Przed założeniem “Place Makes” Scott pracował jako strateg ds. Technologii cyfrowej w Google, a także jako szef działu rozwoju biznesu w Silicon Valley Standard Cyborg. Ma tytuł magistra na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie badań nad uchodźcami i przymusowymi migracjami oraz licencjat z Uniwersytetu Vanderbilt.

  pełne bio

 • Założycielka Moniteurs zajmująca się przede wszystkim projektowaniem informacji, identyfikacji i wdrożeń digitalowych. Moniteurs powstało w 1994 roku, kiedy temat komunikacji online zaczął się rozwijać, a platformy czy społeczności internetowe, które dziś są codziennością, stawały się przedmiotem dyskusji. Heike odpowiadała za koncept i design projektów takich jak chociażby system oznakowania BMW Group FIZ Munich czy Merck Innovation Center. W 2005 roku, razem ze swoim zespołem, stworzyła koncepcję oznakowania lotniska Berlin Brandenburg. Obecnie jej rozwiązanie wdrażane jest na lotnisku Schönefeld.

  pełne bio

 • Pasjonatka rozwoju ludzi i organizacji w fabryce Volkswagena w Poznaniu. Konsultant, coach i menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem. Z uwagą wsłuchuje się w potrzeby klientów - również ze stereotypowo męskiej, produkcyjnej branży – i przekuwa je w efektywne rozwiązania. Stawia na ludzi i ich umiejętność krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Bo tylko to pozwala na dalszy rozwój.

  pełne bio

 • Henryk pomaga organizacjom tworzyć strategie usług, brandów i produktów w oparciu o design. Praktyk od 13 lat, który zaczynał od założenia i prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym Łódzkiej Federacji NGO. Zarządzał i tworzył projekty dla Łódź Design Festival czy Design Centrum Kielce.

  pełne bio

 • Projektantka doświadczeń wizualnych. Projektuje obiekty, instalacje oraz komunikaty wizualne wspierające rozwój brandów, organizacji i wydarzeń. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w studiach projektowych, centrach designu i ośrodkach kultury, w tym w Dan Yeffet Design Studio w Paryżu czy Urban Glass w Nowym Jorku. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Aalto University School of Arts, Design and Architecture w Helsinkach. Koordynatorka warsztatów i spotkań projektowych podczas wydarzeń o tematyce designu, biznesu oraz sztuki. Pracując w agencji strategiczno-kreatywnej Change Pilots bez przerwy podróżuje zbierając inspiracje i wiedzę o zmieniających się rynkach i społeczeństwach. Pasjonatka zrównoważonego rozwoju, design thinking, urbanistyki, sztuk wizualnych oraz jogi.

  pełne bio

 • Lubię kiedy ludzie szeroko się uśmiechają, rzeczy wyglądają dobrze, słowa łączą się w całość, a wartościowe idee są odpowiednio nagłośnione. Tworzenie strategii komunikacji, budowanie społeczności i nieszablonowe podejście do kreacji treści - to mnie kręci. Pomagam firmom, start-upom i organizacjom pozarządowym mówić językiem dopasowanym do odbiorcy, offline i online. Moja druga strona to sprytny event manager. Odnajduję sporo przyjemności dbając o to by wydarzenia, które organizuję były świetnymi doświadczeniami - dla wszystkich w nie zaangażowanych. Będąc zaangażowanym w organizację TEDxKraków od kilku lat, planując wydarzenia branżowe i organizując dziesiątki koncertów potrafię wyczuć cechy dobrze przygotowanego wydarzenia i przenieść je na świeży grunt.

  pełne bio

 • Development & Creativity Manager w Concordia Design. Autorka metody creativity thinking, będącej efektem jej wieloletnich doświadczeń, refleksji i pracy projektowej w oparciu o techniki kreatywne, design thinking i praktykę HR-ową. Jest certyfikowanym trenerem biznesu, konsultantem, pedagogiem, coachem oraz praktykiem zarządzania zasobami ludzkimi (ponad 15 lat doświadczenia). Projektując innowacyjne rozwiązania, doświadczenia, produkty, usługi czy strategie, wykorzystuje rozmaite narzędzia diagnostyczne i rozwojowe dopasowane do celu warsztatów oraz zespołu, z jakim pracuje.

  pełne bio

 • Projektantka produktu i architektka. Absolwentka wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Od 10 lat współtworzy biuro projektowe Dąbrowska Groch Studio. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem produktów i usług, w tym mebli oraz urządzeń IoT. Reprezentowała Polskę na międzynarodowym konkursie Bombay Sapphire Glass Design 2009. Jej prace były wystawiane między innymi na targach Ambiente we Frankfurcie. Wielokrotnie nagradzana, w tym godłem Must Have za produkt Proximity Beacons czy pierwszym miejscem za projekt grzejnika Hest w konkursie Terma Design. Od 2013 roku związana z firmą Estimote, gdzie pełni funkcję Head of Design.

  pełne bio

 • Ekspert technologii w branży outdoor z ponad 15 letnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenia związane z technologiami produkcji laminatów, odzieży puchowej (w tym himalajskiej), śpiworach, plecakach, namiotach czy odzieży membranowej etc. Był kuratorem wystawy Extreme Design Galery. Jego artykuły publikowane są na łamach portalu i magazynu „4outdoor”, „Magazyn Górski” oraz w branżowych materiałach wewnętrznych. Projektowane przez niego produkty są nominowane, wyróżniane i nagradzane za design oraz rozwiązania technologiczne.

  pełne bio

 • Michael Thomson jako niezależny strateg i facylitator w procesie projektowania, pomaga zespołom, przedsiębiorstwom i organizacjom z całego świata opracowywać strategie i wizje rozwoju. Jako Prezes Biura Europejskich Organizacji Designu (Bureau of European Design Association), był inicjatorem i liderem lobbingu na rzecz ujęcia designu w Strategii Innowacji w 2010 przez Komisję Europejską, a także autorem raportu ‚Design for Growth and Prosperity”. Jako członek World Design Organisation, był autorem koncepcji konferencji „Shaping the Global Design Agenda”, której celem było podjęcie dyskusji na temat roli designu w kształtowaniu wzrostu ekonomicznego i kulturowego na poziomie krajowym - odbyła się w Turynie, światowej stolicy designu w 2008 roku. W 2013 roku, jako pierwszy został ogłoszony Japan Design Ambassador poprzez Japan Institute for Design Promotion, w 2014 roku został ogłoszony honorowym wykładowcą Uniwersytetu w Aalto. Niedawno, Uniwersytet w Bright docenił dokonania Michaela przyznając mu honorowy tytuł doktora.

  pełne bio

 • Wojtek Ławniczak od dziewiętnastu lat doradza w rozwoju, realizując projekty, których ramy wyznaczają strategie, marka, innowacje i design strategiczny. Jeden z pionierów podejść service design i design thinking w Polsce. Przez dziesięć pracował jako doradca PwC, dziś pracuje z korporacjami, firmami rodzinnymi i instytucjami jako doświadczony moderator procesów innowacyjnych, strateg i projektant usług. Współzałożyciel Service Design Polska, Współwłaściciel firm doradczych zajmujących się innowacją i projektowaniem w oparciu o podejście human-centred.

  pełne bio

 • Fernanda Torre jest ekspertką w zakresie Innowacji i Strategii, a także projektantką komunikacji i doświadczeń. Pracuje na styku projektowania i biznesu wykorzystując kreatywność do zwiększenia potencjału innowacji, między innymi w działach R&D i produkcji, w sektorze medycznym, technologii, zajmowała się także tematyką zrównoważonego rozwoju, współpracy międzynardowowej i dyplomacji.

  pełne bio