6 - 15 lipca 2018

ATOMY | Monika Szymańska i Urszula Skłodowska

prelegentki "Atomowy error"

ATOMY powstały pod koniec roku 2016 z inicjatywy Moniki Szymańskiej i Uli Skłodowskiej, na co dzień mieszkających i pracujących w Gdańsku i Warszawie, dzięki czemu firma rozwija się równomiernie na dwóch frontach: projektowym i produkcyjnym nad morzem oraz marketingowym w stolicy.

W założeniach marki, ATOMY są skórzanymi modułami, które zaprojektowane zostały tak, aby zestawiać je ze sobą na różne sposoby. Poszczególne produkty mogą więc funkcjonować suwerennie lub w grupach, dobieranych lub przekształcanych według wizji klienta. Filozofia marki opiera się na koncepcji szczupłej produkcji, która polega na oszczędnym gospodarowaniu zasobami, gwarantuje wysoką jakość i nie generuje odpadów.

Jedną z najważniejszych idei ATOMÓW jest ich lokalna produkcja w Polsce. W trakcie procesu produkcyjnego wykorzystywane są wyłącznie usługi miejscowych wytwórców i dostawców. W ten sposób nie tylko wspierają regionalną twórczość i inwestują we wspólnotę, ale też kształtują świadomość konsumencką.