6 - 15 lipca 2018

Anna Forin

prelegentka "Design dla przedsiębiorców"

Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe, a w tym 17-letnie na stanowiskach menedżerskich, składa się przede wszystkim na specjalizacje w organizacji i zarządzaniu projektami oraz pracą zespołów.

Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji wsparcia z programów pomocowych (m.in. schematów grantowych, projektów pomocy technicznej, twinningowych, systemowych) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, instytucji otoczenia biznesu i ich sieci. Posiada szeroką wiedzę z zakresu projektowania usług dla MSP, przygotowywania i organizowania programów informacyjno-doradczych i szkoleniowych, określania i weryfikacji standardów organizacyjnych oraz zasad świadczenia usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trener, moderator, wykładowca, prowadząca liczne szkolenia, konferencje, spotkania oraz seminaria. Audytor SZJ PN-EN ISO 9001. Współpracowała z administracją rządową i samorządową oraz koordynowała współpracę ponad 200 organizacji-usługodawców dla MSP, ich grup i sieci.

Z PARP, a wcześniej z Polską Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, związana od 1999 r. W latach 1999 i 2000, nauczyciel akademicki z dziedziny bankowości oraz kredytów i zabezpieczeń bankowych. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Kierunku - Ekonomia, Wydziału Menedżerskiego. Prace licencjacką i magisterską napisała i obroniła w Katedrze Bankowości.