6 - 15 lipca 2018

Agnieszka Mróz

prelegentka Design językiem Biznesu

Projektantka usług, moderatorka procesów kreatywnych, analityk biznesowy.  Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. Z wykorzystaniem podejścia service design projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Prowadzi zajęcia z projektowania usług na studiach podyplomowych na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.