6 - 15 lipca 2018

Agnieszka Kaim i Urszula Kokoszka

prowadzace warsztaty "Młodzi innowatorzy i innowatorki"

Agnieszka Kaim
animatorka społeczno-kulturalna, edukatorka, moderatorka Design Thinking. Zajmuje się m.in. wyrównywaniem szans w dostępie do kultury i edukacji. W ciągu ostatnich 10 lat współpracowała jako trenerka, organizatorka wydarzeń i koordynatorka projektów z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za stworzenie i realizację strategii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji. Autorka „Muzeum. Udostępnij!” – programu edukacji medialnej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (finalista Wydarzenia Historycznego Roku 2016). Obecnie w Laboratorium Innowacji Społecznych koordynuje pracę nad modelem sieci domów sąsiedzkich.

Urszula Kokoszka
historyczka sztuki i kulturoznawczyni, instruktorka teatralna, animatorka kulturalna. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci (m.in. z Narodowym Centrum Kultury, z instytucjami kultury w Lublinie) oraz projektów muzycznych (lubelskie festiwale, Muzeum Emigracji w Gdyni). Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych dla najmłodszych zdobywa od ponad 10 lat. Od zawsze uwielbia pracować z dziećmi oraz aktywnie tworzyć kulturę. W Laboratorium Innowacji Społecznych koordynuje działanie Przystani Lipowa 15.